Utställningar 2021!

27 maj -17 Juni 2021 Butik KOM IN, Bryggeriet, Nora.
4-5 September Ljusstråk, Hammarby bygdegård.